SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Sjø og svaberg. Foto.

Vil utvikle Norges første flytende havvindprosjekt

25. april 2023

Nordvegen Vind er et partnerskap mellom Å Energi og Corio Generation, som kombinerer ledende internasjonal havvinderfaring med regional tilstedeværelse og høy kompetanse på energimarkedene.

- Nordvegen Vind vil gjennom Utsira Nord bidra til å utvikle en havvindindustri i verdensklasse. I tillegg til å bidra til økt fornybar kraftproduksjon, er havvind en stor mulighet for Norge til å skape nye arbeidsplasser, øke aktiviteten i leverandørindustrien, nye eksportmuligheter, industriutvikling og lokale ringvirkninger, sier Steffen Syvertsen.

Nordvegen Vind vil satse på flytende havvind på Utsira Nord – hvor man finner noen av de beste vindressursene i verden. Nylige fremskritt innen flytende havvindteknologi betyr at land med mye dypere farvann, hvor det tidligere var umulig å bygge konvensjonelle faste fundament offshore vindparker, kan installere innovative flytende plattformer for å utnytte sine havvindressurser.

Innen 2050 har det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) anslått at flytende vindparker kan dekke rundt 5 til 15 prosent av den globale installerte kapasiteten for havvind.

Mann i dress som står på en balkong og ser utover
Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi.

Oppkalt etter leia som ga Norge navn


- Norge har ambisjoner om å bli et av de første landene i Europa som utvikler kommersielle flytende vindparker. Vi deler denne ambisjonen og tror Norge kan vise veien videre for å ta i bruk flytende vind i stor skala. Sammen kombinerer vi Corios globalt ledende internasjonale erfaring med Å Energis imponerende regionale tilstedeværelse og ekspertise innen energimarkedet, sier Jonathan Cole, konsernsjef i Corio.

På lag med naturen og miljøet

Nordvegen Vind er opptatt av å balansere behovet for grønn energi med en utvikling som tar hensyn tilnaturen og lokalsamfunnet. Som et resultat av dette har Nordvegen Vind allerede vært en bidragsyter på et forskningsprosjekt som gir et bedre kunnskapsgrunnlag for videre konsekvensutredning for havvindinitiativet Utsira Nord, og gjøre denne forskningen offentlig tilgjengelig.

– Utviklingen av flytende havvind på Utsira Nord er omfattende og kompleks. Men Nordvegen Vind har fundamentet som skal til for å løse oppgaven, sier Steffen Syvertsen.

Å Energi er det største fornybarkonsernet i Norge med aktiviteter i hele verdikjeden. Corio er verdensledende på flytende havvind med en global portefølje for havvindutbygging, inkludert et av verdens største flytende havvindprosjekt under utvikling i Sør-Korea.

Sammen har partnerskapet:

  • 20+GW utviklingsportefølje for havvind
  • 5+ GW utviklingsportefølje for flytende havvind
  • 9+ aktive markeder med prosjektutvikling
  • 11,3 TWh fleksibel vannkraftkapasitet
  • 35+ TWh fornybar kraft årlig som forvaltes I Norden

For mer informasjon se Nordvegen Vind