SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
ansatt bruker aiknow i bil

aiknow, vannkraft

AiKnow - vårt digitale hjelpemiddel for fremtidens kraftverk

AiKnow muligjør en sikker drift og produksjon, og gir bedre forutsetninger for fremtidens energiproduksjon.

24. januar 2023

AI betyr kunstig intelligens og maskinlæring. Kombineres dette med vår nysgjerrighet og lyst til å vite og forstå, får vi et teknologisk hjelpemiddel som bidrar til mer stabil, effektiv og fremtidsrettet energiproduksjon.

aiKnow-teknologien gir bedre kontroll og bedre utnyttelse av den fantastiske vannkraften, og er spesielt utviklet for våre kraftverk av våre egne høykompetente, teknologiske fagpersoner. I hvert eneste kraftverk er i gjennomsnitt 700 sensorer plassert for å samle innsikt i sanntid. Det betyr at våre driftsoperatører vil kunne se kraftverkenes helsetilstand med noen få dataklikk. På den måten kan vi tidlig varsles om feil og mangler på de aktuelle kraftverkene. Ved hjelp av aiknow-teknologi kan vi oppdage svakheter i anlegget lenge før skaden påvirker vannkraftproduksjonen vår.

Hvorfor aiKnow?

Vi er opptatt av at den fantastiske vannkraften alltid forvaltes på en trygg og bærekraftig måte. Med aiKnow får vi kontinuerlig overvåkning og tidlig varsling ved havari eller feil. Natt og dag overvåkes våre anlegg for å sikre strøm i kontakten din. På den måten trygger vi miljøet og lokalsamfunnet rundt våre vannkraftverk. Det sikrer effektiv og miljøvennlig produksjon for oss og deg.

Ansatt foran PC