SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Mann i mast

Bærekraft i praksis

FNs bærekraftmål legger grunnlaget for et betydelig bidrag til grønn og langsiktig lønnsomhet for bedrifter. Å Energi deltar aktivt i FNs Global Compact, og samarbeider med en rekke andre aktører innen bærekraft og næringsutvikling.

logoer

Samarbeidspartnere

UN Global Compact

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Med 10.000 bedriftsmedlemmer globalt er UN Global Compact verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft.

Norgeskontoret åpnet i september 2019. UN Global Compact Norway har mer enn 120 norske medlemmer, og Å Energi er en av dem. UN Global Compact ønsker å inspirere næringslivet til å gjøre bærekraftutfordringer til konkrete forretningsmuligheter og verdiskaping, og samtidig ta samfunnsansvar.

Se mer om UN Global Compact

Skift – Næringslivets klimaledere

Skift består av de mest klimaambisiøse selskapene i Norge, og Å Energi er stolt medlem. Skift har som formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til lavutslippssamfunnet. Medlemsbedriftene kan vise til ambisiøse klimamål, en klar klimastrategi, virksomhet som bidrar til grønn verdiskapning og nye arbeidsplasser, samt kutter utslipp. Skift ønsker også å øke farten i det grønne skiftet slik at vi kan nå Norges klimamål i tråd med Parisavtalen og regjeringens mål om å kutte 45 prosent utslipp innen 2030.

Les mer om Skift

ZERO
Miljøstiftelsen ZEROer en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. ZERO har kun én oppdragsgiver: klimasaken.

ZERO jobber for at alle skal kunne gjøre en forskjell og bli en del av løsningen. Deres mål er å drive fram nullutslippsløsninger, på bekostning av løsninger som gir utslipp. Miljøstiftelsen er partipolitisk uavhengig. Å Energi har vært samarbeidspartner med ZERO siden 2017.

Se mer om Zero

Klimapartnere

Klimapartnere er et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter og ble etablert i Arendal i 2009. Siden den gang har Klimapartnere etablert seg landet over, der hver region er selvstendig med et lokalt fokus. Alle regioner arbeider etter samme metode og overordnede strategi, og samarbeider på tvers i landet for å optimalisere verdien av partnerskapet. Å Energi er en sentral samarbeidspartner i Klimapartnere Agder.

Les mer om Klimapartnere

Sertifiseringer

Innenfor mangfold og miljø har Å Energi følgende sertifiseringer.

Likestilt arbeidsliv

Å Energi er en sertifisert bedrift innen «Likestilt arbeidsliv». For oss handler det om like muligheter for alle uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

Les mer om likestilt arbeidsliv


Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Tidligere Agder Energi ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2016, og gjennomgikk resertifisering i 2022.

Les mer om Miljøfyrtårn