SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Grønn økonomi

Å Energi har signert på de 10 prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen, som er et initiativ fra blant andre Skift Næringslivets klimaledere. Det betyr at arbeidet med bærekraft og rapporteringen om dette skal styrkes ytterligere i konsernet.

- Arbeidet med bærekraft skal være en integrert del av virksomheten vår. Vi har derfor tatt et aktivt grep rundt hvordan bærekraftarbeidet og -rapporteringen skal utformes i økonomifunksjonen og konsernet som helhet, sier Arve Hildebrandt, direktør konsernstyring i Å Energi.

Det er flere eksisterende rammeverk og kommende regler og retningslinjer som må adresseres. For å systematisere dette best mulig, er det etablert et eget prosjekt, som ledes av Hildebrandt.

- Vi ønsker å gjøre økonomiprosessene og rapporteringen vår så god og rasjonell som mulig. Da er det blant annet viktig å se sammenhengene mellom rammeverk, eksisterende rapportering og våre interne virksomhetsstyringsprosesser, sier han.

Hildebrandt sier økonomifunksjonen ønsker å bidra til at Å Energi styrker sin posisjon som et fremtidsrettet selskap også gjennom økonomifunksjonens prosesser, rapporter og kommunikasjon.

- Vi forplikter oss derfor til å jobbe med å integrere bærekraft, og knytter oss samtidig til SKIFT- nettverket ved å signere på de ti prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen, sier Hildebrandt.

Fakta

Dette er de 10 prinsippene for bærekraft i økonomifunksjonen:

1. Styrk kompetansen og eierskapet til bærekraft i økonomifunksjonen

2. Synliggjør økonomifunksjonens rolle i bærekraftarbeidet

3. Integrer bærekraft i virksomhetsstyringen

4. Rapporter etter anerkjente rammeverk

5. Sørg for å heve kvaliteten på ikke-finansiell informasjon

6. Synliggjør sammenhengen mellom klimarisiko og finansiell informasjon

7. Styrk samhandlingen mellom økonomifunksjonen og bærekraftansvarlige

8. Benytt økonomifunksjonen i verdikjedeanalyser

9. Benytt økonomens kunnskap i EU-taksonomien

10. Styrk kommunikasjonen med investorer og finansielle institusjoner