SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Mann som klatrer i ei mast. Foto.

Grønt innkjøpsvett for å øke konkurransekraften

Å Energi har signert på de 10 prinsippene som Skift - Næringslivets klimaledere har tatt initiativ til. Grønne innkjøp gir positiv påvirkning på klima, miljø og mennesker, og skaper grønn konkurransekraft.

Å Energi kjøper årlig varer og tjenester for over to milliarder kroner. Vi ønsker å øke både vår egen og våre leverandørers bevissthet om å etterspørre og levere mer bærekraftige varer og tjenester. Det er en av grunnene til at vi har signert på de 10 prinsippene for grønt innkjøpsvett.

Vi ønsker å ha et økt fokus på kutt i klimagassutslipp og andre belastninger på ytre miljø, skadefrie anleggsplasser, rettferdig arbeidsliv, bærekraft som evalueringskriteria, og forutsigbarhet knyttet til våre krav mot leverandører.

Å Energi er en av landets største kraftprodusenter, og et samfunnsoppdrag om å utvikle og levere fornybar energi til samfunnet. Konsernet har som mål å drive virksomheten på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte.

Ett av konsernets bærekraftsmål er mål nummer 12 – «Ansvarlig forbruk og produksjon», som skal bidra til å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

Jan Atle Liodden, ansvarlig for bærekraft i Å Energi, sier at grønne innkjøp er løftet frem av blant annet EU, nasjonale myndigheter, miljøorganisasjoner og næringslivet som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet videre.

- Fra klimaregnskapet vårt kan vi se at for eksempel innkjøp og bruk av betong til bygging og vedlikehold dammer har en betydelig påvirkning på klimafotavtrykket vårt. Ved å bruke de 10 prinsippene som en veileder tror jeg vi vil bli mer bevisste og ta bedre valg som kan bidra til å akselerere det grønne skiftet ved å velge fremtidsretta løsninger med lavere fotavtrykk på klima, miljø og mennesker, sier Liodden.

Fakta grønne innkjøp - de 10 prinsippene

  1. Gjør grønne innkjøp til en del av forretningsstrategien – gode innkjøp er grønne innkjøp.
  2. Sett konkrete, målbare, ambisiøse og realistiske mål for virksomhetens innkjøp.
  3. Invester i organisasjons- og kompetanseutvikling for grønne innkjøp.
  4. Tenk sirkulær økonomi når innkjøp planlegges og gjennomføres.
  5. Sikre at innkjøpsbetingelsene fremmer miljø- og bærekraft i samsvar med virksomhetsstrategien.
  6. Sett av nok tid til å gjøre en grundig behovsanalyse, kartlegge markedet og planlegge anskaffelser.
  7. Jobb sammen med leverandørene og legg til rette for løpende og konstruktiv dialog.
  8. Sett av tilstrekkelig med ressurser til å gjøre innkjøpet grønt.
  9. Følg opp kontrakten og rapporter på miljø og bærekrafteffekter.
  10. Bruk etablerte standarder, sertifiseringssystemer og merkeordninger for å etablere god kontroll og kvalitetssikring av det grønne innkjøpet.

Les mer på Grønne innkjøp