SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Illustrasjon fabrikkbygg. Foto.

Portefølje

21. januar 2023

Adaptic er en ledende leverandør av smarte løsninger for måling, innsamling, bearbeiding, kommunikasjon og visualisering av energirelaterte data og hendelser.

Adaptic samler kompetanse, produkter og erfaring fra flere selskap i en felles satsning mot leveranse av smarte nett til energibransjen.

Selskapet har kontor på Kokstad i Bergen.

Se nettsiden adaptic.no

ECO STOR tilbyr rimelige energilagringssystemer ved å benytte brukte elbilbatterier.

ECO STOR sin proprietære teknologi gir en komplett løsning for utviklere, utbyggere og huseiere som ønsker energieffektive bygninger.

Se nettsiden eco-stor.com

Å Energi deltar i to konsortier som søker om havvindkonsesjon i områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i Norge.

Å Energi er i partnerskap med Corio Generation, som er en internasjonalt ledende havvindutvikler, og Vårgrønn, en ambisiøs havvindutvikler støttet av HitecVision og Eni, om havvindkonsesjon på Sørlige Nordsjø II.

Å Energi samarbeider med Corio Generation om havvindkonsesjon på Utsira Nord.

Selskapet er en tjenesteleverandør innenfor vindsektoren og spesialiserer seg på vindmåling, wind & site og asset management.

Meventus leverer tjenester i hele Europa og har kontorer i Norge, Sverige og Danmark. Selskapet ble etablert av Agder Energi Venture i 2012.

Hovedkontoret ligger i Kristiansand.

Se nettsiden meventus.com

Morrow Batteries er Agder Energi Invests initiativ for bygging av en battericellefabrikk på Sørlandet.

Selskapet har som ambisjon å utvikle og produsere verdens mest bærekraftige, innovative og rimelige battericeller.

Se nettsiden morrowbatteries.com

Selskapet leverer varer og tjenester innen IT-sikkerhet til større og mellomstore bedrifter i Norge.

Netsecuritys ansatte har høy faglig kompetanse og fremstår som et ledende miljø innenfor dette området. Selskapet har kunder bl.a. innenfor media, energiselskaper, offshore, shipping, samt flere av de største kommunene på Agder.

Netsecurity har kontorer i Kristiansand, Grimstad, Oslo, Stavanger og Bergen.

Se nettsiden netsecurity.no

Otovo tilbyr solcelleanlegg til privatboliger. Fokus er å enkelt få kortreist og garantert grønn energi produsert på eget tak.

Otovo er en teknologistart-up etablert i 2016. I løpet av det første året ble Otovo markedsledende i Norge på salg av solceller til private hjem.

Hovedkontoret ligger i Oslo.

Se nettsiden otovo.no

ReSiTec spesialiserer seg innen gjenvinning og oppgradering av avfall fra prosessindustri. Selskapet håndterer avfall i forskjellige former, løsninger og størrelser.

ReSiTec har et eget pilotanlegg som er ideelt for å utvikle nye prosesser, produkter og utstyr for å utnytte avfallsstrømmene bedre.

Selskapet er en kompetansebedrift innenfor området med lang erfaring blant annet fra sol- og silisiumindustrie. ReSiTec tilbyr også tjenester innenfor industriell design, engineering og prosjektering.

ReSiTec har kontor i Kristiansand.

Se nettsiden resitec.no

Skagerak Maturo V er et fond som investerer i bærekraftige teknologiselskaper (software og ny teknologi).

Skagerak Seed Capital II investerer innen IKT, fornybar energi og olje-/gass-sektoren.

Skagerak Seed Capital II er et såkornfond som forvalter 50 millioner kroner.

Fondet forvaltes av rådgivningsselskapet Skagerak Venture Capital Management, som også forvalter Såkorninvest Sør og Skagerak Venture Capital KS.

Skagerak Venture Capital søker investeringer innen IKT, digital opplevelsesindustri og offshore leverandørindustri.

Skagerak Venture Capital er lokalisert på Sørlandet og er et venturefond i sen fase. Agder Energi og Trym Skeie var initiativtagere til å opprette fondet.

Totalt er det kommitert 256 millioner kroner til fondet.

Vissim er en ledende leverandør og teknisk innovatør innen maritime operasjoner og sikkerhet.

Selskapet utvikler innovative softwareløsninger for maritim og offshore sektor. Fokus er å tilby løsninger for å optimalisere konstruksjons- og operasjonslogistikk for vindparker, samt å tilby sikkerhet til sjøs.

Se nettsiden vissim.no