SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes gir ren, fornybar energi til 3 000 boliger.

Åpnet sitt første nye kraftverk på over syv år

Å Energi

19. august 2023

- Vi trenger mest mulig kraft med minst mulig konflikt, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi. Han mener konsernets nyåpnede kraftverk er et ‘kraftkinderegg’, som gir mer kraft, lokal verdiskaping og er positivt for miljøet.

Lørdag 19. august inviterte Å Energi til åpningsfest for Fennefoss kraftverk. Olje- og energiminister Terje Aasland hadde gleden av å åpne kraftverket, som årlig vil kunne produsere 59 GWh ren, fornybar kraft. Det tilsvarer forbruket til rundt 3 000 boliger. Kraftverket har en kostnad på rundt 350 millioner kroner.

– Dette er en merkedag for Å Energi. Med åpningen av Fennefoss kraftverk understreker vi våre forpliktelser om å bidra med mer fornybar energi. Et tett samarbeid med lokalsamfunnene er viktig slik at verdiskapingen kommer fellesskapet til gode. Skal vi få fart på kraftutbyggingen framover er det avgjørende at vi bygger videre på denne modellen, sier Syvertsen.

- Vannkraft er en viktig del av vår fremtid. En viktig del av vår historie. Uten vannkraft hadde ikke vært det vi er i dag. Det er selve juvelen i vårt kraftsystem, og gir kraft til nye muligheter. I det bildet er Fennefoss kraftverk viktig, sier Terje Aasland, olje- og energiminister.

Ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes kommune fremhever at byggingen av kraftverket og oppgraderingen av omgivelsene har gitt kommunen et godt løft.

- Gjennom hele anleggsperioden har vi hatt et godt samarbeid med Å Energi og fulgt prosjektet hele veien. Jeg vil takke for den positivitet, samarbeidsvilje og grundighet som de har vist under utbyggingen, sier Haugen.

Fra gruve- og nikkelindustri til fornybar kraft
Nye Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune er bygd i et område preget av tidligere gruvedrift og nikkelproduksjon, med store slagghauger. Som følge av utbyggingen har området blitt totalforandret. Å Energi har kombinert økt kraftproduksjon med oppgradert badeplass, strender og nye grøntområder.

– Vi må bruke arealene på riktig måte. Vi skal utvikle prosjekter som har gode forutsetninger for å produsere mer fornybar energi, samtidig som vi ivaretar det biologiske mangfoldet og begrense inngrep i naturen. Utbyggingen av Fennefoss er et godt eksempel på dette, sier Syvertsen.

Det haster å bygge flere kraftverk
Konsernsjefen er bekymret over at det er få søknader om utbygging av fornybar kraft på bordet til Norges vassdrag- og energiverk (NVE), og mener regjeringens plutselige økning i skatt for vannkraft i fjor må ta skylden for det.  

– Det er ingen tvil om at vi trenger mer fornybar energi. I en tid der behovet for fornybar energi er overtydelig er det illevarslende at det er så få prosjekter på gang i Norge, sier konsernsjefen. 

Så langt i år er det kun installert 225 megawatt med ny kraft. For å nå klimamålene, sikre mer forutsigbare kraftpriser og tilstrekkelig kraft til ny industri må vi bygge ut mer fornybar kraft i et høyere tempo enn det vi klarer nå.  

- Skal vi dekke fremtidens energibehov, må vi åpne mange flere store og små “Fennefosser”. Da trenger vi forutsigbarhet, og det er derfor på høy tid at regjeringen fjerner de ekstraordinære tiltakene som ble innført som følge av energikrisen i fjor, sier Steffen Syvertsen

Prosjektleder Lars Gunnar Jansen t.v. viste olje- og energiminister Terje Aasland og konsernsjef Steffen Syvertsen rundt i kraftstasjonen.
Prosjektleder Lars Gunnar Jansen t.v. viste olje- og energiminister Terje Aasland og konsernsjef Steffen Syvertsen rundt i kraftstasjonen.
Olje- og energiminister Terje Aasland t.h. og konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi klippet snora og erklærte Fennefoss kraftverk for offisielt åpnet.
Olje- og energiminister Terje Aasland t.h. og konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi klippet snora og erklærte Fennefoss kraftverk for offisielt åpnet.
- Vannkraften er selve juvelen i vårt kraftsystem, og gir kraft til nye muligheter. I det bildet er Fennefoss kraftverk viktig, sa olje og energiminister Terje Aasland i sin tale.
- Vannkraften er selve juvelen i vårt kraftsystem, og gir kraft til nye muligheter. I det bildet er Fennefoss kraftverk viktig, sa olje og energiminister Terje Aasland i sin tale.
Olje- og energiminister Terje Aasland t.h. og konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi klippet snora og erklærte Fennefoss kraftverk for offisielt åpnet.
Olje- og energiminister Terje Aasland t.h. og konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi klippet snora og erklærte Fennefoss kraftverk for offisielt åpnet.
- Byggingen av kraftverket og oppgraderingen av området rundt har gitt oss et godt løft. Vi har hatt et godt samarbeid med Å Energi og fulgt prosjektet hele veien, sa ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes kommune.
- Byggingen av kraftverket og oppgraderingen av området rundt har gitt oss et godt løft. Vi har hatt et godt samarbeid med Å Energi og fulgt prosjektet hele veien, sa ordfører Svein Arne Haugen i Evje og Hornnes kommune.
– Dette er en merkedag for Å Energi. Med åpningen av Fennefoss kraftverk understreker vi våre forpliktelser om å bidra med mer fornybar energi, sa konsernsjef Steffen Syvertsen t.v. i sin tale. Til høyre står Jan Erik Eldor, som er  konserndirektør Vannkraft i  Å Energi.
– Dette er en merkedag for Å Energi. Med åpningen av Fennefoss kraftverk understreker vi våre forpliktelser om å bidra med mer fornybar energi, sa konsernsjef Steffen Syvertsen t.v. i sin tale. Til høyre står Jan Erik Eldor, som er konserndirektør Vannkraft i Å Energi.
- Vi kunne selvsagt ha ønsket oss bedre vær, men dette er godt kraftvær. Det betyr at en får avkastning på investeringen som er gjort her, sa olje- og energiminister Terje Aasland til de som deltok på åpningsfesten på kraftverksområdet på Evje..
- Vi kunne selvsagt ha ønsket oss bedre vær, men dette er godt kraftvær. Det betyr at en får avkastning på investeringen som er gjort her, sa olje- og energiminister Terje Aasland til de som deltok på åpningsfesten på kraftverksområdet på Evje..
Inntaket ved kraftstasjonen.
Inntaket ved kraftstasjonen.