SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
undervisning ballong barn

Våre forslag til forarbeid og etterarbeid

Her er litt bakgrunnsinformasjon, klargjøring av viktige begreper, relevante lenker, samtaletemaer og aktiviteter som kan gjøres før og etter vårt undervisningsprogram.

Dere kan velge hvor mye dere ønsker å jobbe med temaet, både i forkant og etterkant. Vårt opplegg på Vitensenteret krever ingen forkunnskaper, men hvis dere har tid og mulighet til å bruke dette så kommer det eleven til gode, og kan bidra til økt forståelse og læring.

Læreplanmål som er aktuelle for undervisningsopplegget
Kompetansemål etter 10. trinn

Målet er at eleven skal kunne:

 • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på.
 • drøfte hvordan energiproduksjon og energibruk kan påvirke miljøet lokalt og globalt.

Tverrfaglige temaer:

Bærekraftig utvikling

I naturfag handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal få kompetanse til å gjøre miljøbevisste valg og handlinger, og se disse i sammenheng med lokale og globale miljø- og klimautfordringer. Kunnskap om sammenhenger i naturen er nødvendig for å forstå hvordan vi mennesker er med på å påvirke den. Naturfaglig kompetanse kan bidra til at vi finner løsninger for å begrense klimautfordringene, bevare biologisk mangfold og forvalte jordas naturressurser på en bærekraftig måte.

[1] https://www.udir.no/lk20/nat01-04/kompetansemaal-og-vurdering/kv78

[2] https://www.udir.no/lk20/nat01-04/om-faget/tverrfaglige-temaer

Vi har fokus på to områder i forarbeid og etterarbeid:

 • Energibruk
 • Energiproduksjon
 • Elsikkerhet

Start med å se filmen Tiltak som virker fra Klimafilm

Energibruk

Kartlegging av energibruk (forarbeid)

 1. Finn sikringsskapet hjemme i ditt hus. Her kan du lese av energibruken til ditt hjem. Bru, telefonen din til å ta et bilde av hva strømmåleren står på denne dagen.
 2. Hva måles energibruket i en bolig i?
 3. Finn jordfeilbryteren hvis dere har en. Hvorfor tror du at denne er viktig?
 4. Hvor mye strøm (Ampere) tåler sikringen til kjøkkenet ditt? Hvor mye strøm (Ampere) tåler sikringen til stuen? Er det noen forskjell? Hvorfor tror du at det er det?

Hva kan DU gjøre for å minske ditt energibruk? (etterarbeid)

 1. Når du kommer tilbake fra energidag på Vitensenteret, gå inn og ta et nytt bilde på sikringsskapet. Kan du regne ut hvor stort energibruken har vært under denne perioden? Kan du regne ut hvor stort energibruket har vært i gjennomsnitt per dag denne perioden?
 2. På skolen kan dere sammen finne noen tiltak man kan gjøre i hjemmet for å begrense energibruken mest mulig. Bruk det du lærte på Vitensenteret (tenk på energihuset). Test dette ut hjemme i løpet av en periode og se om deres energibruk minker. Bruk samme teknikk som sist med før/etterbilde og å regne ut forbruken per dag.

Energiproduksjon

Forslag til forarbeid/etterarbeid og aktiviteter

Se på ulike forslag til energiproduksjon. Bruk sider som Ung Energi, Kraftskolen eller andre kilder. Diskuter med elevene hvilke energikilder de har mest tro på.

Vannkraft og vindkraft

 1. Film om vannkraft
 2. Bygg ditt eget vannkraftverk
 3. Film om vindkraft
 4. Fordeler og ulemper med begge energikildene?

La elevene bruke for eksempel siden Ung Energi for å finne frem informasjon om dette.

Elsikkerhet - brannvernskolen

https://vimeo.com/765685310?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=187841209

Demokrati og medborgerskap

I naturfag handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal få grunnlag for å skille mellom vitenskapelig basert kunnskap og kunnskap som ikke er basert på vitenskap. Naturfag skal samtidig bidra til åpenhet for den erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskapen som samer har om naturen. Kompetanse i naturfag gir grunnlag for å forstå og være kritisk til argumentasjonen i samfunnsdebatten, og er viktig for at elevene skal kunne være aktive medborgere og bidra til en teknologisk og bærekraftig utvikling.

Forarbeid og etterarbeid

Vi har fokus på to områder i forarbeid og etterarbeid:

 • Energibruk
 • Energiproduksjon
 • Elsikkerhet

Start med å se filmen Tiltak som virker fra Klimafilm

Energibruk

Kartlegging av energibruk (forarbeid)

 1. Finn sikringsskapet hjemme i ditt hus. Her kan du lese av energibruken til ditt hjem. Bru, telefonen din til å ta et bilde av hva strømmåleren står på denne dagen.
 2. Hva måles energibruket i en bolig i?
 3. Finn jordfeilbryteren hvis dere har en. Hvorfor tror du at denne er viktig?
 4. Hvor mye strøm (Ampere) tåler sikringen til kjøkkenet ditt? Hvor mye strøm (Ampere) tåler sikringen til stuen? Er det noen forskjell? Hvorfor tror du at det er det?

Hva kan DU gjøre for å minske ditt energibruk? (etterarbeid)

 1. Når du kommer tilbake fra energidag på Vitensenteret, gå inn og ta et nytt bilde på sikringsskapet. Kan du regne ut hvor stort energibruken har vært under denne perioden? Kan du regne ut hvor stort energibruket har vært i gjennomsnitt per dag denne perioden?
 2. På skolen kan dere sammen finne noen tiltak man kan gjøre i hjemmet for å begrense energibruken mest mulig. Bruk det du lærte på Vitensenteret (tenk på energihuset). Test dette ut hjemme i løpet av en periode og se om deres energibruk minker. Bruk samme teknikk som sist med før/etterbilde og å regne ut forbruken per dag.

Energiproduksjon

Forslag til forarbeid/etterarbeid og aktiviteter

Se på ulike forslag til energiproduksjon. Bruk sider som Ung Energi, Kraftskolen eller andre kilder. Diskuter med elevene hvilke energikilder de har mest tro på.

Vannkraft og vindkraft

 1. Film om vannkraft
 2. Bygg ditt eget vannkraftverk
 3. Film om vindkraft
 4. Fordeler og ulemper med begge energikildene?

La elevene bruke for eksempel siden Ung Energi for å finne frem informasjon om dette.

Elsikkerhet - brannvernskolen

https://vimeo.com/765685310?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=187841209