SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Sjekk om du kan søke støtte

Vi ønsker å bidra til å utvikle og fremme gode initiativ i lokalsamfunnene. Vi støtter prosjekter, aktiviteter og tiltak rettet mot barn og unge som fremmer mangfold, likestilling og fellesskap.

Søknadsskjemaet er nå stengt. Vi åpner for å ta imot søknader igjen fra 1. september 2024.

Å-fondet støtter tiltak som er lokalisert i Å Energis eierkommuner i Agder, Buskerud og Hadeland. Tast inn ditt postnummer for å sjekke om vi støtter ditt område.

Velg et alternativ

Velg et alternativ

Velg et alternativ