SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Traineer

Gjennom samarbeidet med Trainee Sør får konsernet tilgang til unge, dyktige mennesker med høy utdannelse og store ambisjoner.

Agder Energi var med på oppstarten av Trainee Sør i 2004 og har siden den gang hatt mer enn 100 traineer i jobb et eller annet sted i konsernet. (Flere av disse har selvfølgelig også endt opp som vanlige ansatte hos oss.)

De siste årene har det vært mellom 4-6 traineer utplassert i konsernet til enhver tid.

Å Energi viderefører denne satsingen!