SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Fabrikkbygg. Foto.

Utvikler grønne arbeidsplasser i regionen

01. desember 2022

Det deleide Å Energi-selskapet Morrow Batteries har fått Siemens og ABB, to av Europas ledende industriselskaper, inn som investorer. Med en milliard kroner i kapital har Morrow finansiert det første byggetrinnet av den planlagte batterifabrikk i Arendal.

- Morrow er et godt eksempel på hvordan vi i fellesskap kan utvikle fremtidsrettede og grønne industriarbeidsplasser. Med utgangspunkt i Agder-regionens fornybare kraftproduksjon, sterke leverandørindustri og kompetanse innen energi, elektrifisering og prosessindustri, har vi gode forutsetninger for å skape grønn vekst og engasjement i hele regionen inn i en fornybar fremtid, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Konsernet er blant de største eierne i Morrow Batteries.

Les pressemeldingen fra Morrow Batteries her.


Morrow planlegger å ha første byggetrinn av fabrikken i Arendal i drift mot slutten av 2023. Den vil ha en produksjonskapasitet på 1 gigawattimer (GWh) battericeller hvert år. Når batterifabrikken er ferdig utbygd i 2028 vil fabrikken ha en produksjonskapasitet på til sammen 43 GWh. Det tilsvarer behovet til over 700 000 elbiler. En fullt utbygd batterifabrikk vil sysselsette over 2500 mennesker.


Henter en milliard kroner

Selskapet har hentet rundt en milliard kroner i ny kapital, og har dermed finansiert det første byggetrinnet på batterifabrikken i Arendal. I tillegg til Siemens og ABB er også Nysnø Klimainvesteringer og Arendals Fossekompani med som nye investorer. Eksisterende investorer som det danske pensjonsfondet PKA, NOAH AS og Agder Energi Invest har også deltatt med frisk kapital.

- At Siemens og ABB, med sin industrielle og finansielle styrke velger vårt prosjekt blant alle batteriprosjektene internasjonalt, har stor betydning for Morrows evne til å tiltrekke seg de beste hodene og mest innovative bedriftene til Agder, sier Syvertsen og legger til;

- Jeg er glad for at staten har engasjert seg gjennom Nysnø og de signalene vi har fått fra regjeringen om at Norge skal ha minst like gode konkurransevilkår for etablering av batteriindustri som våre europeiske naboland. Jeg har derfor store forventninger til batteristrategien som skal legges frem før sommeren, sier Syvertsen.