SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Menn i verneutstyr

Vi er blitt Å Energi!

Glitre Energi og Agder Energi har offisielt slått seg sammen og blitt Å Energi. Sammen skal vi jobbe for en fornybar framtid. Vi skal øke produksjonen av fornybar energi, levere den effektivt gjennom nettet, og ta den ut i nye og spennende markedstjenester, samt utvikle virksomheten vår i Norge og Norden.

01. februar 2023

- Endelig er vi Å Energi! Vi har jobbet lenge med denne fusjonen, og gleder oss til veien videre. Sammen skal vi skape et fremtidsrettet fornybarkonsern som vil ha en viktig rolle i den grønne omstillingen. Fremover blir vår hovedoppgave å bidra til at vi i økende grad frigjør oss fra fossil energi og at hele samfunnet kan drives av ren, fornybar energi, sier Steffen Syvertsen, som er konsernsjef i Å Energi.

- Å Energi skal bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser i Buskerud og Agder, samtidig som vi har en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning, sier han.

Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi

Om navnet Å

Navnet Å Energi er enkelt, oppriktig og fremtidsrettet. Navnet spiller både på vannkraften vår, som er opphavet til selskapet, samt selve bokstaven å som er en del av det særnorske språket. Å er infinitivsmerket som settes foran all handling det som er aller viktigst om vi skal nå målene om en verden som drives på ren energi. De fleste kjenner uttrykket «mange bekker små – gjør en stor Å». Det gir et bilde på hvordan vi må samle oss for å løse energiutfordringene vi står overfor. Å Energi er et unikt, norsk og enkelt navn som kan skille seg ut også ute i verden. Det sier noe om hvor vi kommer fra og hvor vi skal.

Navnet ble til etter en omfattende navneprosess hvor ansatte i begge konsern var sterkt involvert. Det kom inn nesten 1 100 navneforslag fra begge selskap.

- Jeg er utrolig stolt over engasjementet våre ansatte har vist, og den innsatsen som er gjort for å komme fram til Å Energi. Det er ekstra gøy at det er en av våre som har spilt inn navnet som vi skal bygge og skape noe nytt sammen i, sier Steffen Syvertsen

Om oss

Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å øke produksjonen av ren og rimelig fornybar energi, å sørge for at strømmen leveres effektivt gjennom nettet, og å utvikle nye og bedre energitjenester i Norge og Norden — til våre kunder i by og bygd, til industri og næringsliv, i bygg og bolig. Det er det eneste langsiktige, bærekraftige svaret på energikrisen og klimatrusselen. Vi skal bidra til utvikling av ny industri og arbeidsplasser i Buskerud og Agder. Vi skal ha en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning, og vi vil vokse videre gjennom utvikling av egen virksomhet.

Dette er Å Energi

  • Å Energi er Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker.
  • Vannkraft er fundamentet i virksomheten, og vil omfatte en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk.
  • Norges nest største nettselskap med et over 30 000 kilometer langt kraftnett som distribuerer kraft til ca. 310 000 nettkunder i Buskerud og på Agder.
  • Selskapet vil forvalte og handle med mer enn 30 TWh kraft i Norden, bli Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og ha over 200 000 strømkunder i privatmarkedet.

Spørsmål og svar

Å Energi er et resultat av fusjonen mellom energiselskapene Glitre Energi og Agder Energi.

Å er et unikt navn vi kan samle oss rundt i vår viktige rolle i den grønne omstillingen. Det er et enkelt, oppriktig og fremtidsrettet navn på et stort norsk kraftkonsern. Navnet spiller både på opphavet vårt fra vannkraften, da Å er en betegnelse på en elv, og selve bokstaven Å som en del av det særnorske språket. Å er også infinitivsmerke som beskriver og inspirerer til handling i det store og små. For det er akkurat det som kreves i den tiden vi går inn i nå; Handling for å nå det fornybarsamfunnet vi ønsker oss. Fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi ble formelt gjennomført i slutten av november 2022.

Foreløpig vil du merke lite til at selskapene bytter navn. Du har fortsatt det samme kundeforholdet i det selskapet du er kunde i, og det er hos strømselskapet Å Strøm eller nettselskapet Glitre Nett.

Som følge av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi har også konsernenes datterselskap slått seg sammen. Det nye nettselskapet skal hete Glitre Nett. Nettselskapet kan ikke hete det samme som konsernet, på grunn av myndighetenes bestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille. Strømselskapene Los og Glitre Energi Strøm er samlet i et nytt selskap og skal hete Å Strøm - les mer om dem her www.astrom.no. Entelios heter inntil videre det samme.

Glitre Energi og Agder Energi hadde en intern navnekampanje før sommeren som skapte et stort engasjement for nytt navn. I løpet av en drøy uke kom det inn 1087 navneforslag fra begge selskap. Det var en ansatt - Bente Skretting - som kom opp med navnet som til slutt ble valgt.

Å Energi har ambisjon om å bli Nordens mest fremtidsrettede konsern innen fornybar energi. Det fusjonerte konsernet blir Norges største med virksomhet i hele verdikjeden, fra kraftproduksjon til forbruker, som også vil skape store ringvirkninger i både Agder- og Buskerudregionen.

Navnene til konsernene Glitre Energi og Agder Energi er nå tatt over av Å Energi.

Å Energi er eid av et kommunalt eierfellesskap bestående av kommuner i Agder og Buskerud, samt Statkraft. Les mer om vår organisasjon og ledelse her.

Fusjonen av Glitre Energi og Agder Energi til Å Energi får noen konsekvenser for leverandørene våre med hensyn til organisasjonsnummer og andre praktiske forhold.

Fusjonen av morselskapene Glitre Energi og Agder Energi er gjennomført, mens datterselskapene vil fusjoneres på ulike andre tidspunkt. Nærmere informasjon om de enkelte selskapene, organisasjonsnummer, osv., finner du her.