SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Kveldsbilde fra Drammen
Kveldsbilde av Drammen by.

Nytt prosjekt skal utnytte strømnettet bedre

25 millioner kroner i nye prosjektmidler skal få fart på arbeidet med nye, fleksible løsninger som kan avlaste strømnettet i de mest intense forbrukstimene.

19. april 2023

I et nytt prosjekt skal Å Energi, Nodes og de to største nettselskapene i Norge; Elvia og Glitre Nett, demonstrer i storskala hvordan det er mulig å avlaste strømnettet. Prosjektområdet inkluderer over 1,3 millioner strømkunder.

-I overgangen til et fornybart samfunn må vi i tillegg til å bygge ut mer kraftproduksjon og nett, bruke infrastrukturen vi allerede har på en mest mulig effektiv og smart måte. For å gjennomføre den planlagte elektrifiseringen av samfunnet er vi avhengige av å frigjøre såkalt fleksibilitet i kraftsystemet, sier Rune Hogga, leder Digital forretningsutvikling i Å Energi.

Fleksibilitet frigjøres i praksis ved at flere strømkunder flytter strømforbruk bort fra tidspunkter med høy belastning på nettet, mot å få betalt for tjenesten.

Hogga mener at tiden er overmoden for at nettselskapene forbereder seg på en hverdag der strømnettet i perioder går fullt.

- Ved å fordele strømforbruket jevnere over hele døgnet og flate ut forbrukstoppene, kan flere få strøm når de trenger det, uten kostbar forsterking og utbygging av strømnettet, forklarer han.

Portrettbilde av Rune Hogga

1,3 millioner kunder

I tillegg til datterselskapene Glitre Nett og Nodes, har Å Energi også fått med Norges største nettselskap, Elvia, i første fase av prosjekt Euroflex. I løpet av de neste tre årene skal deltakerne utforske i stor skala hvordan teknologi og markedsmekanismer kan brukes til å avlaste strømnettet og frigjøre nettkapasitet.

Å Energi har allerede vist gjennom det ENOVA-støttede NorFlex-prosjektet hvordan et mer fleksibelt strømforbruk kan bidra til et fremtidsrettet kraftsystem. I prosjektet koblet kunder i både Agder og Buskerud ut deler av forbruket i korte perioder for å frigjøre plass i strømnettet.

I Euroflex-prosjektet utvides området til hele nettregionene i Agder og Buskerud, samt det sentrale østlandsområdet. Til sammen inkluderer det 1,3 millioner strømkunder.

- Vi har allerede demonstrert hvilken verdi og rolle fleksibelt forbruk har, og hvordan det fungerer med vår handelsløsning i praksis. Vi har formidlet 1100 MWh strømlast, tilsvarende årsforbruket til nær 70 husstander, og gjennomført 25 000 utkoblinger. Over 6 000 elbilladere i regionen blitt koplet på og kan nå levere fleksibilitet til strømnettet ved behov, sier Hogga.

Inviterer alle nettselskap i landet

Tirsdag 25. april inviteres alle nettselskaper i hele landet til et informasjonsmøte om prosjektet. Målet er å få flest mulig med på å prøve ut handel med fleksibilitetsressurser i egne strømnett.

Les mer her: Vellykket test (NorFlex)

Euroflex har en varighet på tre år og har som mål å få etablert en nasjonal markedsplass for kommersiell handel med forbrukefleksibilitet. EuroFlex-prosjektet har fått 6,1 millioner kroner i støtte fra Enovas Pilot-E program. Resten er egne midler.

I alt ble tre prosjekter i pilot-e-programmet tildelt til sammen 45 millioner kroner i tilskudd til prosjekter som skal øke utnyttelsen av kapasiteten i strømnettet. Å Energi er deltaker i alle tre. Du kan lese mer om tildelingen her: Pilot-E tildeling