SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Sammen om en fornybar framtid

Vann i bevegelse. Foto.

Agder Energi og Glitre Energi er blitt Å Energi. Vi skal øke produksjonen av fornybar energi, levere den effektivt gjennom nettet og ta den ut i nye og spennende markedstjenester. Bli med oss på vår reise mens vi utvikler virksomheten i Norge, Norden og Europa.

Kort om Å

11,3 TWh

årlig fra vannkraft

320 000

kunder i nettselskapet

210 000

privatkunder i strømselskapet

20 TWh

årlig i bedriftsmarkedet

Store ambisjoner

- Å Energi skal bli et fremtidsrettet fornybarkonsern og en pådriver i den grønne omstillingen. Vi skal utvikle ny industri og arbeidsplasser i Buskerud og Agder, og spille en viktig rolle i norsk og nordisk kraftforsyning. Sammen skal vi bidra til å frigjøre oss fra fossil energi, slik at hele samfunnet kan drives av ren, fornybar energi, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Å Energi leverer i dag strøm fra vannkraft til over 700.000 boliger. Vi er også engasjert i hele verdikjeden for solkraft, og har ambisjoner om å ta en aktiv rolle i utbyggingen av norsk havvind og hydrogenproduksjon. I tillegg er konsernet en av hovedeierne i Morrow Batteries utenfor Arendal. Om fire år er planen at en storskala batterifabrikk skal være ferdig utbygd, med kapasitet til å produsere batterier tilsvarende behovet til over 700 000 elbiler årlig.

Om navnet

De fleste kjenner uttrykket «mange bekker små – gjør en stor Å». Det gir et bilde på hvordan konsernet skal jobbe sammen for å løse energiutfordringene verden står overfor. I tillegg er Å infinitivsmerket som settes foran all handling. Vi skal være et handlekraftig konsern, som leder an i veien mot fornybarsamfunnet.

Selve navnet ble til gjennom en navneprosess hvor ansatte i begge konsern var sterkt involvert. Det kom inn nesten 1 100 navneforslag fra begge selskap.

- Jeg er utrolig stolt over engasjementet våre ansatte har vist, og den innsatsen som er gjort for å komme fram til Å Energi. Det er ekstra gøy at det er en av våre som har spilt inn navnet som vi skal bygge og skape noe nytt sammen i, sier Steffen Syvertsen.

undefined

Fullt fokus på bærekraft

Allerede våren 2021 ble Å Energi sine klimamål evaluert og godkjent av Science-Based Targets initiative (SBTi), som regnes som den mest ambisiøse formen for klimamål et selskap kan forplikte seg til.

– Ved å forplikte oss til å sette mål for utslippskutt som er i tråd med det klimaforskningen beskriver, kan vi utgjøre en forskjell. For oss i Å Energi handler det om å minimere negativ miljøpåvirkning fra egen produksjon, og maksimere positiv miljøpåvirkning gjennom hvordan vi hjelper kundene våre over til fornybare energikilder. Vi rapporterer årlig på utviklingen vår, og er 100% transparente på direkte og indirekte utslipp, sier Jan Atle Liodden, bærekraftansvarlig i Å Energi.

Les mer om hvordan vi jobber med klimamål her

Dette er Å Energi

  • Å Energi er Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden, fra produksjon til forbruker.
  • Vannkraft er fundamentet i virksomheten, og omfatter en årlig produksjon på rundt 11,3 TWh fra 72 hel- og deleide kraftverk.
  • Norges nest største nettselskap med et over 30 000 kilometer langt kraftnett som distribuerer kraft til ca. 310 000 nettkunder i Buskerud og på Agder.
  • Selskapet forvalter og handler med mer enn 30 TWh kraft i Norden, er Norges største selskap innen strømsalg til bedrifter og har over 200 000 strømkunder i privatmarkedet.
Følg oss på Instagram her