SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:
Euroflex-prosjektet skal bidra til å redusere belastningen på strømnettet

Får rekordstøtte til effektivisering av strømnettet

Å Energi har invitert sju av landets største nettselskaper inn i et felles, storstilt innovasjonsprosjekt for å utnytte strømnettet bedre. Nå har Enova bevilget rekordstore 100 millioner kroner til innovasjonsprosjektet «Euroflex».

Å Energi

04. March 2024

– Overgangen fra fossil til fornybar energi betyr økt elektrifisering. Økt strømforbruk og mer uregulerbar kraftproduksjon krever mer nett, samtidig som vi er avhengige av å utnytte ressursene vi har på en best mulig måte. Nøkkelen til å klare det er ny teknologi, og her vil Euroflex bidra, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi.

Stadig flere nettselskap opplever at strømnettet i perioder går fullt. Nettselskapene ønsker å gripe mulighetene som digitaliseringen skaper. Ambisjonen er å utvikle og etablere en plattform der nettselskapene betaler kunder for å koble ut deler av strømforbruket sitt når det er behov for å frigjøre plass i nettet. Strømkunder som deltar kan få redusert strømregningen gjennom automatiske transaksjoner, samtidig reduseres investeringsbehovet i nettselskapene.

– Vår tilstedeværelse i hele verdikjeden har gitt oss anledning til å ha en bred tilnærming til omstillingen av energisystemet. Vi har jobbet med dette siden 2018, og vi er svært glade for at myndighetene ser hvor viktig Euroflex, teknologi og digitalisering er for å sikre fremtidig strømforsyning, sier Syvertsen.

Nettselskapene i Euroflex-prosjektet er BKK, Tensio, Linja, Fagne, Norgesnett, Glitre Nett og Elvia. Andre deltakere er Statnett, Å Energi Fleksibilitet, Elhub, Elbits, Baseline Energy og markedsplassen Nodes. I sum leverer nettselskapene strøm til to tredjedeler av Norges strømkunder.

Mer strøm, bedre utnyttelse og ny teknologi
Rune Hogga leder arbeidet med forbrukerfleksibilitet i Å Energi. Han sier at prosjektdeltakerne skal utforske teknologi, løsninger og forretningsmodeller.

– Vi elektrifiserer samfunnet for å nå klimamålene, og skal bruke mye mer strøm i årene som kommer. For å sikre at alle får den strømmen de trenger når de trenger den, må vi utnytte nettet bedre og ta i bruk ny teknologi, sier Hogga.

Det statlige foretaket Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Enova yter økonomisk støtte til investering og utvikling av ny grønn teknologi. Euroflex er det hittil største fleksibilitetsprosjektet Enova har gitt bidrag til, og har en økonomisk ramme på 250 millioner kroner.

– Vi er klar over utfordringene vi står overfor. Derfor har vi valgt å prioritere støtte til prosjekter som bidrar til mer kraft for alle. Det er viktig for Enova å støtte prosjekter som demonstrerer innovativ teknologi og løsninger i praksis, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Klima- og miljøministeren: – Et strålende eksempel
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) sier det trengs flere løsninger som kan bidra til å redusere belastingen på nettet.

– Vi opplever over hele landet at begrensninger i lokal nettkapasitet hindrer gjennomføring av viktige industriprosjekter og klimatiltak. Vi trenger derfor flere løsninger som raskt kan bidra til at belastningen på nettet reduseres, sier Bjelland Eriksen.

– Euroflex er et strålende eksempel på en slik løsning, og det er gledelig at Enovas støtte kan bidra til å realisere slike prosjekter, sier han.