SERVER dataset: aenergi-prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://www.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Retningslinjer for tidligere Glitre Energi Produksjon

Her finner du retningslinjene og rutinene i tidligere Glitre Energi Produksjon, som fortsatt gjelder. Disse vil etter hvert bli oppdatert til felles kvalitetsdokumenter for Å Energi Vannkraft.

17. januar 2023

Vårt overordnede mål er å unngå skader (med og uten fravær). Våre HMS-instrukser og rutinene skal bidra til å:

• Forebygge ulykker og skader på mennesker, maskiner og materiell
• Forebygge forurensing av det ytre miljø
• Skape et godt arbeidsmiljø

De mest sentrale lover og forskrifter der dette er beskrevet, er Arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften.

Våre HMS-instrukser og rutiner er gjeldende for drift, bygge- og anleggsarbeider i regi av Glitre Energi Produksjon. Våre HMS-instrukser og rutiner skal etterleves av den enkelte arbeidstager hos Glitre Energi Produksjon, entreprenører og leverandører.

Bestille HMS-kurs

Nøkkelkort kraftstasjoner

I Glitre Energi Produksjon er det mulig å får aktivert to typer nøkkelkort for våre kraftstasjoner:

1. Lånekort

2. HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen (utstedes av Arbeidsdepartementet)

Begge typene kort må aktiveres i Glitre Energi sitt adgangskontrollsystem før bruk.

Se Instruks om Adgang og Tilgang (IAT) for mer informasjon.

Ved spørsmål om HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen se: www.hmskort.no

Ønsker ditt firma å få tak i MiFare kode til HMS-kort til Bygge- og Anleggsnæringen, ta kontakt med utsteder.

Aktivering av nøkkelkort