SERVER dataset: prod
SERVER useCdn: true
SERVER baseUrl: https://beta.aenergi.no
BROWSER dataset:
BROWSER useCdn:
BROWSER baseUrl:

Å Energi Invest

bilde av by på kvelden

Å Energi Invest investerer i energirelaterte virksomheter fra tidlig til moden fase. Høy kompetanse, et godt nettverk og tett oppfølging gjør oss til en sterk pådriver i aktiv selskapsutvikling og verdiskaping.

Hva ser vi etter?

Vi er interessert i gode idéer og selskaper som kan utvikles til å utgjøre en forskjell i eksisterende eller nye markeder.
Les mer

Portefølje

Vi investerer i energirelaterte selskaper og fond. Vi arbeider aktivt med å videreutvikle selskapene og legge til rette for økt verdiskaping.
Les mer

Kontakt oss

For å diskutere en mulig investering, vennligst send en kort beskrivelse/presentasjon av ditt selskap til: vidar.kristoffer.strat@aenergi.no.

Presentasjonen bør inneholde informasjon om produktet eller tjenesten selskapet tilbyr, marked, konkurrenter, team, hvorfor ditt selskap skal klare dette, finansiell informasjon (historisk og fremtidsestimater) og dine kapitalbehov.

Vi ser frem til å lære mer om ditt selskap!

Portrettbilde av Tor Øystein Repstad
Tor Øystein Repstad

Daglig leder

Mobile Phone in contact card

+47 90 69 68 62

Email in contact card

tor.oystein.repstad@aenergi.no

Portrettbilde av Vidar Kristoffer Strat
Vidar Kristoffer Strat

Investment Manager

Mobile Phone in contact card

+47 97 52 80 18

Email in contact card

vidar.kristoffer.strat@aenergi.no

Portrettbilde av Håkon Tanem
Håkon Tanem

Porteføljeforvalter

Mobile Phone in contact card

+47 41 68 66 71

Email in contact card

hakon.tanem@aenergi.no

Portrettbilde av Eivind Tønnessen
Eivind Tønnessen

Porteføljeforvalter

Mobile Phone in contact card

+47 47 37 15 37

Email in contact card

eivind.tonnessen@aenergi.no